ANBI

God’s Dream Factory heeft de ANBI status . Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.


NAAM

Stichting God’s Dream Factory


KVK NUMMER

83184988


RSIN NUMMER

862759705


BEZOEKADRES

Ooievaarsweg 12A
3897 LG Zeewolde


TELEFOONNUMMER

06-43 78 18 07

EMAILADRES

Info@godsdreamfactory.nl

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Financieel rapport 2021

info@godsdreamfactory.nl

BESTUURSSAMENSTELLING

Cynthia van den Berg (Bestuurder)
Erica Velthuizen (Raad van Toezicht)
Petrina Haak (Raad van Toezicht)
Nader in te vullen(Raad van Toezicht)


DOELSTELLING God’s Dream Factory

De Stichting heeft als doel:

Om vrouwen te bemoedigen en te inspireren met het Evangelie, zodat zij heelheid ervaren en weten dat God onvoorwaardelijk van ze houdt!

Andere activiteiten die zich richten op het bovenstaande doel.

De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

Vrouwen toe te rusten om hersteld te worden in hun gebrokenheid door onder andere creatieve workshops. Met deze workshops ontdekken vrouwen hoe God door Zijn Woord naar hen kijkt. Zij leren zichzelf te zien met de ogen van een ander. Door opdrachten en gesprekken komen zij erachter hoe God naar hen kijkt.

Online willen wij vrouwen een luisterend oor bieden, een stukje meelopen en ze bemoedigen met woorden en verhalen die Cynthia zelf heeft meegemaakt. Dat vrouwen weten dat zij er niet alleen voor staan.

Het spreken en onderwijzen vanuit het Woord van God over innerlijk herstel.

Bij vrouwenconferenties vrouwen toe te rusten met Het Woord van God.

Beleidsplan
klik hier voor het beleidsplan 2021-2024


BELONINGSBELEID

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden binnen de Stichting. Zij ontvangen alleen onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.  (Denk aan: reis kosten etc)
De Raad van Toezicht kan bestuurders van de Stichting God’s Dream Factory voor de werkzaamheden, die geen betrekking hebben op het bestuur een marktconforme vergoeding toe kennen.