Partner

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 Korintiers 9:7

Samenbouwen aan het Koninkrijk van God.  Door partner te worden bouw je niet alleen mee aan God’s Dream Factory maar inverteer je in Zijn Koninkrijk.

Samen bouw je met ons aan de missie en visie van God’s Dream Factory.

Door partner te worden kunnen wij vrouwen bemoedigen, vrijzetten en het Evangelie vertellen, zodat iedere vrouw in Nederland vrijheid en bemoediging mag ervaren. Wij gunnen iedere vrouw een levende relatie met Jezus.

Geef met een blij hart

Je kunt ook gelijk naar onze rekening een donatie overmaken of zelf instellen maandelijks een bedrag te geven, dit scheelt ons kosten.

NL02 INGB 0006 2497 91 (T.a.v. God’s Dream Factory)